صفحات اجتماعیبا عرض سلام


در ابتداي صحبت لطفاً توضيحي مختصر در مورد درمانگاه تخصصي وليعصر(عج) ارائه دهيد.

دكتر امري: درمانگاه تخصصي وليعصر(عج) با ارائه خدمات فوق تخصصي، تخصصي، درمانگاه عمومي و پاراكلينيك در بيمارستان منطقه اي وليعصر(عج) قائمشهر واقع مي باشد. در اين درمانگاه 7 پزشك فوق تخصص، 50 پزشك متخصص روزانه 1000-800 بيمار را ويزيت مي نمايند.

رشته هاي فوق تخصصي درمانگاه شامل چشم ( قرنيه، استربيسم و شبكيه)، گوارش، ريه، پوست و روماتولوژي مي باشد.

درمانگاه عمومي با 17 پزشك عمومي ، شيفت صبح با سه پزشك درمانگاهي و سه پزشك اورژانس، در شيفت عصر و شب دو پزشك درمانگاهي و دو پزشك اورژانس (ساعت 24)، روزانه 700 بيمار ويزيت مي شوند كه حدود دو سوم اين مراجعين در شيفت صبح مي باشد.

در خصوص روش هاي نوبت دهي درمانگاه تخصصي توضيحاتي ارائه دهيد؟

دكتر امري: نوبت دهي در درمانگاه براي پزشكان فوق تخصص و متخصص به 7 روش انجام مي گردد: از طريق تلفن گويا، ساعت 12 هر روز بصورت حضوري، ساعت 13 بصورت تلفني با شماره 42077602 ، كارت سالمند براي بيماران بالاي 70 سال، ارجاع از ستاد توزيع بيمار، معرفي از ستاد از طرف مددكار و ...، بيماراني كه داراي كارت ويژه مي باشد اين كارت به بيماراني اختصاص مي يابد كه به بيماري صعب العلاج يا سخت علاج مبتلا مي باشند كه با توجه به نوع بيماري به نارسايي هاي ديگر مبتلا مي گردند.

با توجه به عدم نوبت دهي در اورژانس و درمانگاه عمومي، جهت جلوگيري ايجاد شرايط مناسب و كاهش مدت زمان انتظار بيماران چه اقداماتي انجام داديد؟

دكتر امري: با توجه به اينكه بيمارستان وليعصر(عج) يك بيمارستان منطقه اي شده جهت ارائه خدمات بهينه به بيماران، با توجه به افزايش حجم مراجعات، تعداد پزشكان شيفت صبح را از دو پزشك به سه پزشك افزايش داديم كه پس از اتمام كار درمانگاه عمومي در ساعت 24 شب، يكي از پزشكان تا ساعت يك بامداد جهت ويزيت بيماران اوراژنسي، در بخش اورژانس مستقر مي گردد.    

بحث طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکی از مباحث مهمی است، که امروزه در دستگاههای دولتی مطرح است با توجه به اينكه مديريت درمان تامين اجتماعي استان مازندران در سال 95 در جشنواره شهيد رجايي بعنوان دستگاه برتر در استان معرفي گرديد.

شما جهت تحقق اين اهداف در راستاي تكريم ارباب رجوع چه اقداماتي انجام داده ايد؟

ما نيز با توجه به برنامه هاي راهبردي مديريت درمان تامين اجتماعي استان مازندران، اقدامات متعددي در قسمت هاي مختلف انجام داده ايم برخورد مناسب با بيماران يكي از مهمترين مسئله اي كه آقاي دكتر خورشيدي مدير محترم درمان تامين اجتماعي استان و آقاي دكتر هاشم پور رياست محترم بيمارستان به آن توجه ويژه اي دارند. اين موضوع در جلسات متعدد شوراي اداري بيمارستان مطرح گرديد تا با برخورد شايسته و درخورشان بيمه شده هاي گرامي شرايط مناسبي براي بيماران فراهم آوريم. ما در درمانگاه جهت شناسايي نقاط آسيب پذير براي هر يك از منشي ها چك ليست ارزيابي تهيه كرديم كه در پايان هر ماه با توجه به اعتراضات و انتقادات وارده بيماران، تمامي پرسنل را مورد ارزيابي قرار مي دهيم لازم به ذكر است در خصوص برخورد مناسب با بيماران آموزش لازم به پرسنل داده شد.

با توجه به مراجعه روزانه حداقل 1000 نفر بيمار به درمانگاه در هر استيشن يك نفر بعنوان مسئول پاسخگويي تعيين گرديد تا در زمان ازدحام مراجعين پاسخگويي مناسب انجام گردد و راهنمايي لازم به بيماران صورت گيرد. استفاده بهينه از نيروي انساني باعث افزايش بهره وري و رضايمندي نيروي انساني، بيماران و ارائه خدمات بهتر مي گردد.

براي بيماران قلبي، فشار خون و ديابتيك كه در دسته ي بيماري هاي مزمن قراردارند كارتي به بيماران اختصاص داديم كه بيماران هر ماه يك بار در محدوده ي تاريخ تعيين شده به پزشك مراجعه تا مصرف يك ماه دارو را بر اساس دوز تعيين شده دريافت نمايند. اين كار باعث ارائه خدمات بهتر، كاهش مراجعات تكراري و توزيع مناسب دارو بين بيماران مي گردد جهت ايجاد شرايط مناسب و كاهش مدت زمان انتظار اين بيماران در درمانگاه، بيماران كارت دارويي بين سه پزشك درمانگاه تقسيم مي شوند.

يكي از گلايه هاي بيماران در برگه هاي نظر سنجي سال 94، نبود برخي اقلام دارويي و طولاني بودن مدت زمان انتظار بيماران در واحد داروخانه در ساعات اوج شلوغي (شيفت صبح) مي باشد در اين خصوص چه اقداماتي صورت گرفت؟

در واحد مديريت دارويي با توجه به درخواست پزشكان و نيازمندي بيماران هر ماه ليست جديد دارويي تهيه و در كميته مرتبط بررسي مي شود سپس نتايج آن جهت اجرا به مديريت داروخانه سرپايي اعلام مي شود. نتيجه اين فرآيند افزايش قابل ملاحظه اقلام دارويي مورد نياز در نيمه اول سال 95 مي باشد. با توجه به حمايت و پيگيري هاي آقاي دكتر خورشيدي مديريت محترم درمان تامين اجتماعي استان در تامين اعتبارات مورد نياز و پيگيري هاي دكتر هاشم پور رئيس محترم بيمارستان اين مركز تلاش دارد تمام داروهاي مورد درخواست پزشكان و مورد تاييد شوراي عالي بيمه را براي بيماران فراهم نمايد.

در خصوص كاهش مدت انتظاربيماران در داروخانه، دريچه مخصوصي براي بيماران سالمند، همكاران بازنشسته و پاسخگويي به بيماران قرار داديم تعداد متصدي ثبت دارويي را به دو نفر افزايش داديم كه تا بتوانيم مدت زمان انتظار بيماران را كم كنيم.

آيا برنامه هايي جهت افزايش بهره وري و ايجاد بستر مناسب جهت ارائه خدمات بهتر به بيمه شدگان تامين اجتماعي داريد؟

دكتر امري : در حال حاضر پذيرش بيماران توسط نيروي انساني انجام مي گردد جهت مكانيزه كردن كامل فرآيند پذيرش، وب كيوسك در درمانگاه تهيه گرديد كه در روز هاي آتي راه اندازي مي گردد. در اين طرح بيماراني كه از طريق سيستم گويا با اعلام كد ملي نوبت مي گيرند به سيستم لينك شده كه پس از مراجعه به درمانگاه و بدون دخالت منشي با مراجعه به وب كيوسك نوبت الكترونيكي مي گيرند و پذيرش مي شوند. پس از دريافت نوبت از طريق سيستم سخنگو و نمايشگر موجود در سالن انتظار، نوبت بيماران اعلام تا جهت ويزيت فراخوان شوند. هدف از اين طرح كاهش بار مراجعات به منشي ها و استفاده بهينه از نيروي انساني مستقر در درمانگاه مي باشد.

از برنامه هاي ديگر درمانگاه راه اندازي كلينيك واريس، آمينوسنتز و CVS مي باشد كلينيك واريس در روزهاي چهارشنبه فعال مي باشد. آمينوسنتز و CVS از قطعي ترين روش تشخيص ناهنجاري كروموزومي و ژنتيكي قبل از تولد مي باشد كه اقدامات لازم جهت راه اندازي در حال انجام مي باشد.

آيا اين اقدامات در افزايش رضايتمندي بيماران تاثيري داشته است؟

دكتر امري : تمام اقدامات صورت گرفته باعث شد تا رضايتمندي بيماران از 37 درصد در سه سال قبل به 92 درصد در حال حاضر افزايش يابد.ما بايد با توجه به تغييرات محيطي هميشه شرايط مناسبي براي بيماران فراهم آوريم و از مراجعين بعنوان مشاورين خود استفاده كنيم تا باعثت ارتقاي خدمات درماني در بالاترين سطح باشيم.

با تشكر

 


            

دكتر سبحاني: 


با توجه باینکه عمدتاً حوادث و بلایای طبیعی پیشگیری ناپذیر، لذا باید با افزایش امادگی سیستم بهداشتی درمانی به خصوص بیمارستان ها مرگ و میر و صدمات ناشی از آن ها را کاهش داد آمادگی به صورت عام شامل داشتن برنامه و امکانات و کارکنان در محل ، برای ارائه پاسخ موثر در زمان مناسب است. آمادگی نیازمند حمایت مالی و مدیریتی درون بیمارستان و همچنین دیگر سازمانهای همکار به منظور برنامه ریزی برای دادن پاسخی موثر است.

در بعضی مواقع بیمارستانها مستفیماً از حادثه متاثر شده و از نظر سازه ای غیر سازه ای، تجهیزات و کارکنان و حتی سازماندهی و مدیریتی آسیب می بینند، لذا توانایی تامین خدمات برای موج مصدومان ناشی از حوادث و بلایا را نخواهند داشت. در زلزله سال 2003 الجزایر حدود 50 درصد بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی کاملاً غیر فعال شدند، اما در بم برای تمامی بیمارستانها این اتفاق افتاد در زلزله سال 2005 در جنوب آسیا نیز 41 درصد بیمارستانها کاملاً تخریب شدند.

به رغم تمام این مشکلات بیمارستانها جایگاه بسیار حساس و کلیدی در زمان وقوع حوادث و بلایا دارند سازمان بهداشت جهانی درخواست کرده است که دولت ها باید بطور جدی برای ارتقاء سطح آمادگی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی مداخله کنند. هدف از آماده سازی بیمارستان ها، فراهم کردن سیستم های پاسخ دهی فوری، آموزش کارکنان، خرید تجهیزات و اقلام مورد نیاز برای ادامه مراقبت از بیماران کنونی، حفاظت از کارکنان خود و در نهایت پاسخ گویی به نیازهای مطرح شده به واسطه وقوع حوادث و بلایاست.

بنابراین به منظور افزایش میزان آمادگی بیمارستانها برای مقابله با حوادث و بلایا، باید تمرکز بر برنامه ریزی داخلی و در صورت نیاز بر امکان گسترش آن باشد داشتن یک برنامه آمادگی قبل از وقوع حوادث و بلایا به توسعه تبادل و درک دستورهای فرماندهی سازمان کمک می کند زیرا در زمان حوادث و بلایا بی نظمی حاکم است و افراد تمایل کمتری برای کار کردن به عنوان اعضای گروه بر رسیدن به یک هدف مشخص دارند. تعریف آمادگی بیمارستانی عبارت است از :

(( فراهم آوری سیاست پاسخ و تعیین قابلیت پاسخ گویی و راهنمایی عملی استاندارد برای فعالیتهای فوریتی بخش های مختلف بیمارستان هنگام بروز حوادث در بلایا و وقوع رویداد داخلی یا خارجی است که می تواند کارکنان بیمارستان، بیماران، ملاقات کنندگان و جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. تجربه سایر کشورها نشان داده است بیمارستان هایی که برنامه آمادگی داشته اند و این برنامه را بصورت مداوم تمرین کرده اند هنگام بروز رویداد غیر مترقبه کمتر متحمل آسیب شده اند البته وجود یک برنامه مقابله با بلایا نیز به تنهایی اثر بخش نیست بلکه اجرای این برنامه بصورت منظم موثر خواهد بود.برای همین بیمارستان ها باید در مواقع بحرانی برنامه های مدونی برای تخلیه بیماران و کارکنان داشته باشند. تدوین و اجرای برناه و آموزش آن برنامه به کارکنان از وظایف مهم بیمارستان هاست لذا سطح آمادگی بیمارستانها در صورتی افزایش خواهد یافت که کارکنان آن بتوانند در شرایط فوری یا در هر موقعیت بحرانی دیگر به موقع و با کار آیی مناسب وظایف خود را انجام دهند.

 


            

اردوي خانوادگي


به گزارش روابط عمومي بيمارستان وليعصر(عج) ، كميته ورزش اقدام به برگزاري اردوي يك روزه خانوادگي در روز جمعه مورخ 29/5/95 در پارك جنگلي كشپل و آب گرم لاويچ چمستان كرد در اين اردو تعداد 220 نفر از كاركنان بيمارستان به همراه اعضاي خانواده شركت كردند. كميته ورزش برنامه هاي متنوع ورزشي اعم از مسابقات طناب كشي براي همكاران در دو گروه آقايان و خانم ها، همسران همكاردر گروه هاي آقايان و خانم ها، مسابقه دارت و دو ميداني براي فرزندان در گروه هاي سني مختلف برگزارنمود. اردو از ساعت هفت صبح آغاز و ساعت 21 به پايان رسيد.       

 


            

بحران و بلايا


 

قسمت اول تعاریف و كلیات

مجموعه مباحث بحران بصورت هفتگی در سایت بیمارستان خواهد بود بدلیل اهمیت موضوع بحران دانستن مطالب زیر مطالب برای تمامی پرسنل بیمارستان ضروری می باشد.

امروزه حوادث و بلایا بخش بزرگی از منابع و برنامه های دولت ها را به خود اختصاص داده است . هر روز رسانه ها در خصوص بروز حوادث مختلف در سراسر دنیا اطلاع رسانی می کنند تغییرات جوی و دست کاری های بشر در طبیعت و رشد سریع فناوری ، آسیب پذیری مردم و بروز حوادث را افزایش داده است . در این خصوص آمارها نشان دهنده رشد فزاینده وقوع حوادث در گوشه و کنار دنیا هستند حوادث و بلایا همه ساله تلفات جانی و خسارات های فراوانی به دولت ها و ملت ها تحمل می کنند در سال 2010 حدود 385 حادثه طبیعی در 131 کشور جهان به وقوع پیوست این حوادث با متاثر کردن 217 میلیون نفر از جامعه جهانی جان بیش از 297 هزار نفر از مردم دنیا را گرفت و منجر به 9/123 میلیارد دلار خسارت شد.

در دهه گذشته نزدیک به 1 میلیارد نفر از مردم جهان یعنی حدود یک ششم جمعیت کره زمین به طور مستقیم و غیر مستقیم ، در گیر حوادث و بلایا یوده اند. بیش از 90 % مرگ و میرها در کشورهای در حال توسعه و کم پیشرفت ، ناشی از وقوع حوادث و بلایا می باشد ایران کشوری در حال توسعه در آسیاست که مستعد حوادث و بلایای گوناگون طبیعی و انسان ساخت بوده و به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در جهان مطرح است .در 90 سال گذشته بیش از 180 هزار نفر در اثر وقوع حوادث طبیعی جان خود را از دست داده و چندین برابر این تعداد نیز دچار آسیب و صدمات جسمی و روانی و اجتماعی شده و دارایی های خود را از دست داده اند .

براساس تعریف حوادث و بلایا اتفاقاتی هستند که در فعالیت های معمول اجتماعی اختلال ایجاد می کنند که این اختلال بیش از توان منطقه آسیب دیده برای مقابله بوده و آسیب های مالی و جانی به همراه دارند مدیریت موثر این اتفاقات مخرب و آسیب رسانی به دو چیز بستگی دارد :

1-    قدرت پیش بینی عوارض و مشکلات ناشی از وقوع حوادث

2-    برنامه ریزی برای پاسخ موثر به مشکلات ناشی از آن ها

در حال حاضر مدیریت حوادث و عوارض ناشی از آن ها به منظور حفظ جوامع و تامین ثبات امری ضروری است .بخش سلامت در بین تمام ارکان درگیر در مدیریت حوادث و بلایا ، دارای جایگاه ویژه ای است زیرا اولین و مهمترین مطالب و دغدغه مردم سلامت است آمادگی نیز از ارکان اصلی مدیریت حوادث است که در ساده ترین شکل، نیازمند برنامه ریزی، آموزش کارکنان، آموزش جامعه و تمرین و ارزیابی است این آمادگی در سطوح مختلف نیازمند شرایطی است

1-    در سطح فردی: افزایش دانش و بهبود نگرش و کسب مهارتهای لازم

2-    در سطح محلی: تدوین برنامه و تامین منابع و مشخص کردن ساختار مدیریت محلی

3-    در سطح ملی: تدوین سیاست ها و دستور العمل ها و راهنماهای عملکردی

4-    شواهد نشان میدهد که حوزه سلامت به طور عام و تمام مراکز بهداشتی درمانی به طور خاص ، لازم است خود را برای مقابله با حوادث و بلایا آماده کنند چرا که تکیه بر منابع و امکانات خارج از منطقه آسیب دیده و انتظار دریافت خدمات سلامت از مناطق دیگر، مرگ و میر و آلام انسانی بیشتری به دنبال خواهد داشت بر این اساس، این آمادگی نیاز به انجام فرآیند ی علمی بر اساس الگوهای بررسی شده موفق دنیا دارد.


بدین منظور با توجه باینکه از وظایف اصلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین کار گروه سلامت و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی تامین پاسخ موثر به حوادث و بلایا با هدف تامین بهترین خدمت به بیشترین افراد در کمترین زمان، و نیز حفظ بایداری و استمرار عملکرد مراکز بهداشتی درمانی است و از آنجای که دستورالعمل واحدی در سطح کشور برای تامین آمادگی مراکز بهداشتی درمانی وجود ندارد تدوین دستور العمل آمادگی بیمارستانی از زمستان 1388 آغاز شد این دستور العمل را مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با سفارش و حمایت مستقیم مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی وزارت بهداشت و مشارکت جمع بزرگی از متخصصان صاحب تجربه در بخش مدیریت سلامت در حوادث و بلایا گردآوری کرده است در بحث هفتگی که اینجانب در مورد بحران و مخصوصا کنترل در بیمارستان در نظر گرفته ام تمامی مواردی را که لازم است پرسنل بیمارستان در این باره بدانند را یاد آور می شوم .

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family