آمادگي بيمارستان ها در حوادث وبلايا (2)

نداشتن ايمني كافي در مراكز درماني، ارائه خدمات مورد نياز به مردم را تهديد مي كند

یکشنبه, 02 آبان 1395 ساعت 14:47 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

مطالعات متعددي در خارج و داخل كشور در حوزه ي سلامت انجام شده است كه نشان دهنده نبود آمادگي در بيمارستان ها و سيستم هاي بهداشتي درماني براي پاسخ موثر هنگام حوادث و بلاياست، لذا لزوم تدوين الگويي يكسان و كاربردي باتوجه به شرايط خاص هر كشور مورد تاكيد است. به عنوان مثال در تحقيقي كه در بيمارستان هاي علوم پزشكي تهران براي مقابله با حوادث وبلايا در سال 1383 انجام شده است نتايج چنين نشان ميدهد: در 62 درصد بيمارستانهاي مورد پژوهش كميته حوادث و بلايا وجود نداشته و در 63 درصد آنها هيچ دوره آموزشي براي مقابله با بلايا براي مديران و كاركنان برگزار نشده است. 85 درصد مسئولان واحدهاي اين بيمارستان در هيچ برنامه آموزشي شركت نكرده اند. در بررسيانجام شده در بيمارستان هاي كاليفرنيا، 99 درصد بيمارستان هاي شركت كننده در مطالعه، برنامه هاي آمادگي بحران داشته اند، همچنين 95 درصد آن ها داراي كميته برنامه ريزي بحران و بيش از 9 بيمارستان از 10 بيمارستان شركت كننده همكاري متقابلي با فوريت پيش بيمارستاني داشتند تقريبا تمامي بيمارستان ها اعلام كرده اند كه برنامه هاي بحران بصورت گسترده در بيمارستان پخش شده و براي قسمت هاي مختلف، دسترسي سريع به آنها وجود دارد. 83 درصد هم گزارش كرده اند كه كاركنان درماني و مديريتي برنامه را بررسي كرده اند و 96 درصد از بيمارستان ها نيز ساليانه، برنامه آمادگي مقابله با بحران را بصورت مانور تمرين كردند و بر اساس نتايج مانور برنامه خود را بازبيني و نتايج آن را بطور گسترده در دسترس كاركنان قرار مي دهند. در بسياري از اين بيمارستان ها برنامه هاي فوريتي وجود دارد كه فعاليتهاي اوليه اي مانند انتخاب رئيس در زمان حادثه و تعيين مسئوليت مشخص براي كاركناني كه در مرخصي هستند بخشي از آن است. 9 درصد بيمارستانهاي مذكور مكان ثابتي رابه كنترل بحران اختصاص داده بودند. براساس اعلام كميسيون اعتباربخشي موسسات بهداشتي درماني، در سال دوبار تمرين براي مقابله با بحران نياز است. مطالعه انجام شده در ايران نشان دهنده نداشتن آمادگي بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني در سطح كشور و لزوم توجه كافي به اين امر مي باشد. با توجه به اين مسائل مي توان گفت بيمارستان ها قسمت بسيار كليدي در تامين خدمات سلامتي مورد نياز مردم در زمان وقوع انواع مختلف حوادث و بلايا هستند. بسته به وسعت و شدت حوادث، معمولا نياز به افزايش ناگهاني ارائه خدمات سلامتي بيش از ظرفيت بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني پيدا مي شود. نداشتن ايمني كافي ، اين مراكز را براي ارائه خدمات مورد نياز به مردم تهديد مي كند.

خواندن 473 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
K2_NEWS_NUMBER_CUSTOM 451

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family