آموزش و پژوهش

آموزش و پژوهش (7)

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .

مطالعات متعددي در خارج و داخل كشور در حوزه ي سلامت انجام شده است كه نشان دهنده نبود آمادگي در بيمارستان ها و سيستم هاي بهداشتي درماني براي پاسخ موثر هنگام حوادث و بلاياست، لذا لزوم تدوين الگويي يكسان و كاربردي باتوجه به شرايط خاص هر كشور مورد تاكيد است. به عنوان مثال در تحقيقي كه در بيمارستان هاي علوم پزشكي تهران براي مقابله با حوادث وبلايا در سال 1383 انجام شده است نتايج چنين نشان ميدهد: در 62 درصد بيمارستانهاي مورد پژوهش كميته حوادث و بلايا وجود نداشته و در 63 درصد آنها هيچ دوره آموزشي براي مقابله با بلايا براي مديران و كاركنان برگزار نشده است. 85 درصد مسئولان واحدهاي اين بيمارستان در هيچ برنامه آموزشي شركت نكرده اند. در بررسيانجام شده در بيمارستان هاي كاليفرنيا، 99 درصد بيمارستان هاي شركت كننده در مطالعه، برنامه هاي آمادگي بحران داشته اند، همچنين 95 درصد آن ها داراي كميته برنامه ريزي بحران و بيش از 9 بيمارستان از 10 بيمارستان شركت كننده همكاري متقابلي با فوريت پيش بيمارستاني داشتند تقريبا تمامي بيمارستان ها اعلام كرده اند كه برنامه هاي بحران بصورت گسترده در بيمارستان پخش شده و براي قسمت هاي مختلف، دسترسي سريع به آنها وجود دارد. 83 درصد هم گزارش كرده اند كه كاركنان درماني و مديريتي برنامه را بررسي كرده اند و 96 درصد از بيمارستان ها نيز ساليانه، برنامه آمادگي مقابله با بحران را بصورت مانور تمرين كردند و بر اساس نتايج مانور برنامه خود را بازبيني و نتايج آن را بطور گسترده در دسترس كاركنان قرار مي دهند. در بسياري از اين بيمارستان ها برنامه هاي فوريتي وجود دارد كه فعاليتهاي اوليه اي مانند انتخاب رئيس در زمان حادثه و تعيين مسئوليت مشخص براي كاركناني كه در مرخصي هستند بخشي از آن است. 9 درصد بيمارستانهاي مذكور مكان ثابتي رابه كنترل بحران اختصاص داده بودند. براساس اعلام كميسيون اعتباربخشي موسسات بهداشتي درماني، در سال دوبار تمرين براي مقابله با بحران نياز است. مطالعه انجام شده در ايران نشان دهنده نداشتن آمادگي بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني در سطح كشور و لزوم توجه كافي به اين امر مي باشد. با توجه به اين مسائل مي توان گفت بيمارستان ها قسمت بسيار كليدي در تامين خدمات سلامتي مورد نياز مردم در زمان وقوع انواع مختلف حوادث و بلايا هستند. بسته به وسعت و شدت حوادث، معمولا نياز به افزايش ناگهاني ارائه خدمات سلامتي بيش از ظرفيت بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني پيدا مي شود. نداشتن ايمني كافي ، اين مراكز را براي ارائه خدمات مورد نياز به مردم تهديد مي كند.

دكتر سبحاني: 


با توجه باینکه عمدتاً حوادث و بلایای طبیعی پیشگیری ناپذیر، لذا باید با افزایش امادگی سیستم بهداشتی درمانی به خصوص بیمارستان ها مرگ و میر و صدمات ناشی از آن ها را کاهش داد آمادگی به صورت عام شامل داشتن برنامه و امکانات و کارکنان در محل ، برای ارائه پاسخ موثر در زمان مناسب است. آمادگی نیازمند حمایت مالی و مدیریتی درون بیمارستان و همچنین دیگر سازمانهای همکار به منظور برنامه ریزی برای دادن پاسخی موثر است.

در بعضی مواقع بیمارستانها مستفیماً از حادثه متاثر شده و از نظر سازه ای غیر سازه ای، تجهیزات و کارکنان و حتی سازماندهی و مدیریتی آسیب می بینند، لذا توانایی تامین خدمات برای موج مصدومان ناشی از حوادث و بلایا را نخواهند داشت. در زلزله سال 2003 الجزایر حدود 50 درصد بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی کاملاً غیر فعال شدند، اما در بم برای تمامی بیمارستانها این اتفاق افتاد در زلزله سال 2005 در جنوب آسیا نیز 41 درصد بیمارستانها کاملاً تخریب شدند.

به رغم تمام این مشکلات بیمارستانها جایگاه بسیار حساس و کلیدی در زمان وقوع حوادث و بلایا دارند سازمان بهداشت جهانی درخواست کرده است که دولت ها باید بطور جدی برای ارتقاء سطح آمادگی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی مداخله کنند. هدف از آماده سازی بیمارستان ها، فراهم کردن سیستم های پاسخ دهی فوری، آموزش کارکنان، خرید تجهیزات و اقلام مورد نیاز برای ادامه مراقبت از بیماران کنونی، حفاظت از کارکنان خود و در نهایت پاسخ گویی به نیازهای مطرح شده به واسطه وقوع حوادث و بلایاست.

بنابراین به منظور افزایش میزان آمادگی بیمارستانها برای مقابله با حوادث و بلایا، باید تمرکز بر برنامه ریزی داخلی و در صورت نیاز بر امکان گسترش آن باشد داشتن یک برنامه آمادگی قبل از وقوع حوادث و بلایا به توسعه تبادل و درک دستورهای فرماندهی سازمان کمک می کند زیرا در زمان حوادث و بلایا بی نظمی حاکم است و افراد تمایل کمتری برای کار کردن به عنوان اعضای گروه بر رسیدن به یک هدف مشخص دارند. تعریف آمادگی بیمارستانی عبارت است از :

(( فراهم آوری سیاست پاسخ و تعیین قابلیت پاسخ گویی و راهنمایی عملی استاندارد برای فعالیتهای فوریتی بخش های مختلف بیمارستان هنگام بروز حوادث در بلایا و وقوع رویداد داخلی یا خارجی است که می تواند کارکنان بیمارستان، بیماران، ملاقات کنندگان و جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. تجربه سایر کشورها نشان داده است بیمارستان هایی که برنامه آمادگی داشته اند و این برنامه را بصورت مداوم تمرین کرده اند هنگام بروز رویداد غیر مترقبه کمتر متحمل آسیب شده اند البته وجود یک برنامه مقابله با بلایا نیز به تنهایی اثر بخش نیست بلکه اجرای این برنامه بصورت منظم موثر خواهد بود.برای همین بیمارستان ها باید در مواقع بحرانی برنامه های مدونی برای تخلیه بیماران و کارکنان داشته باشند. تدوین و اجرای برناه و آموزش آن برنامه به کارکنان از وظایف مهم بیمارستان هاست لذا سطح آمادگی بیمارستانها در صورتی افزایش خواهد یافت که کارکنان آن بتوانند در شرایط فوری یا در هر موقعیت بحرانی دیگر به موقع و با کار آیی مناسب وظایف خود را انجام دهند.

 


            

بحران و بلايا


 

قسمت اول تعاریف و كلیات

مجموعه مباحث بحران بصورت هفتگی در سایت بیمارستان خواهد بود بدلیل اهمیت موضوع بحران دانستن مطالب زیر مطالب برای تمامی پرسنل بیمارستان ضروری می باشد.

امروزه حوادث و بلایا بخش بزرگی از منابع و برنامه های دولت ها را به خود اختصاص داده است . هر روز رسانه ها در خصوص بروز حوادث مختلف در سراسر دنیا اطلاع رسانی می کنند تغییرات جوی و دست کاری های بشر در طبیعت و رشد سریع فناوری ، آسیب پذیری مردم و بروز حوادث را افزایش داده است . در این خصوص آمارها نشان دهنده رشد فزاینده وقوع حوادث در گوشه و کنار دنیا هستند حوادث و بلایا همه ساله تلفات جانی و خسارات های فراوانی به دولت ها و ملت ها تحمل می کنند در سال 2010 حدود 385 حادثه طبیعی در 131 کشور جهان به وقوع پیوست این حوادث با متاثر کردن 217 میلیون نفر از جامعه جهانی جان بیش از 297 هزار نفر از مردم دنیا را گرفت و منجر به 9/123 میلیارد دلار خسارت شد.

در دهه گذشته نزدیک به 1 میلیارد نفر از مردم جهان یعنی حدود یک ششم جمعیت کره زمین به طور مستقیم و غیر مستقیم ، در گیر حوادث و بلایا یوده اند. بیش از 90 % مرگ و میرها در کشورهای در حال توسعه و کم پیشرفت ، ناشی از وقوع حوادث و بلایا می باشد ایران کشوری در حال توسعه در آسیاست که مستعد حوادث و بلایای گوناگون طبیعی و انسان ساخت بوده و به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در جهان مطرح است .در 90 سال گذشته بیش از 180 هزار نفر در اثر وقوع حوادث طبیعی جان خود را از دست داده و چندین برابر این تعداد نیز دچار آسیب و صدمات جسمی و روانی و اجتماعی شده و دارایی های خود را از دست داده اند .

براساس تعریف حوادث و بلایا اتفاقاتی هستند که در فعالیت های معمول اجتماعی اختلال ایجاد می کنند که این اختلال بیش از توان منطقه آسیب دیده برای مقابله بوده و آسیب های مالی و جانی به همراه دارند مدیریت موثر این اتفاقات مخرب و آسیب رسانی به دو چیز بستگی دارد :

1-    قدرت پیش بینی عوارض و مشکلات ناشی از وقوع حوادث

2-    برنامه ریزی برای پاسخ موثر به مشکلات ناشی از آن ها

در حال حاضر مدیریت حوادث و عوارض ناشی از آن ها به منظور حفظ جوامع و تامین ثبات امری ضروری است .بخش سلامت در بین تمام ارکان درگیر در مدیریت حوادث و بلایا ، دارای جایگاه ویژه ای است زیرا اولین و مهمترین مطالب و دغدغه مردم سلامت است آمادگی نیز از ارکان اصلی مدیریت حوادث است که در ساده ترین شکل، نیازمند برنامه ریزی، آموزش کارکنان، آموزش جامعه و تمرین و ارزیابی است این آمادگی در سطوح مختلف نیازمند شرایطی است

1-    در سطح فردی: افزایش دانش و بهبود نگرش و کسب مهارتهای لازم

2-    در سطح محلی: تدوین برنامه و تامین منابع و مشخص کردن ساختار مدیریت محلی

3-    در سطح ملی: تدوین سیاست ها و دستور العمل ها و راهنماهای عملکردی

4-    شواهد نشان میدهد که حوزه سلامت به طور عام و تمام مراکز بهداشتی درمانی به طور خاص ، لازم است خود را برای مقابله با حوادث و بلایا آماده کنند چرا که تکیه بر منابع و امکانات خارج از منطقه آسیب دیده و انتظار دریافت خدمات سلامت از مناطق دیگر، مرگ و میر و آلام انسانی بیشتری به دنبال خواهد داشت بر این اساس، این آمادگی نیاز به انجام فرآیند ی علمی بر اساس الگوهای بررسی شده موفق دنیا دارد.


بدین منظور با توجه باینکه از وظایف اصلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین کار گروه سلامت و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی تامین پاسخ موثر به حوادث و بلایا با هدف تامین بهترین خدمت به بیشترین افراد در کمترین زمان، و نیز حفظ بایداری و استمرار عملکرد مراکز بهداشتی درمانی است و از آنجای که دستورالعمل واحدی در سطح کشور برای تامین آمادگی مراکز بهداشتی درمانی وجود ندارد تدوین دستور العمل آمادگی بیمارستانی از زمستان 1388 آغاز شد این دستور العمل را مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با سفارش و حمایت مستقیم مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی وزارت بهداشت و مشارکت جمع بزرگی از متخصصان صاحب تجربه در بخش مدیریت سلامت در حوادث و بلایا گردآوری کرده است در بحث هفتگی که اینجانب در مورد بحران و مخصوصا کنترل در بیمارستان در نظر گرفته ام تمامی مواردی را که لازم است پرسنل بیمارستان در این باره بدانند را یاد آور می شوم .

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مازندران در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی

برگزاري دوره هاي آموزشي

قدمات پیشگیرانه در بیمارستان ولیعصر (عج) جهت عدم شیوع آنفلوآنزا


با توجه به فرار رسیدن فصل سرما و احتمال شیوع انفلوآنزا، اقدام پیشگرانه ی متنوعی در بیمارستان ولیعصر(عج) در حال انجام می باشد.

    نصب بنر برای مراجعین جهت خودداری از ملاقات های غیرضروری بیماران و اطلاع رسانی در خصوص عدم ورود گروه های پرخطر: کودکان، مادران باردار و سالمندان به بخش های بستری

    بر گزاری کلاس آموزشی آنفلوآنزای H1N1 در 6 گروه برای تمامی پرسنل درمانی و غیر درمانی طی یک هفته

    بازدید از کلیه واحد های سرپایی و بستری جهت بررسی وجود محلول شستشوی دست مقدار لازم

    هماهنگی با واحد مدیریت دارویی جهت تهیه ماسک و محلول شستشوی دست

    شناسایی افراد پرخطر (همکاران) در بخش های بستری جهت انجام اقدمات پیشگیرانه

    ثبت و دریافت آمار روزانه بیماران مشکوک  جهت انجام اقدامات لازم

    ارائه گزارش روزانه به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان

    نصب محلول شستشوی دست در فضای کتابخانه و سالن آموزش جهت استفاده دانشجویان، اساتید و همکاران

    تاکید به پرسنل جهت استفاده از ماسک و شستشوی دست طبق دستورالعمل

    هماهنگی با مسئولین بخش ها جهت در اختیار قرار دادن وسایل حفاظت فردی به دانشجویان


Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/valiasrh/public_html/web/guest/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/valiasrh/public_html/web/guest/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/valiasrh/public_html/web/guest/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/valiasrh/public_html/web/guest/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family