فرآیند پذیرش بیماران جراحی الکتیو

جهت پذیرش بیماران بستری در بیمارستان ولیعصر (عج) چنانچه بیماران نیاز به جراحی داشته باشند مراحل بشرح ذیل انجام میگردد :

بیمار با دستور بستری به پذیرش مراجعه می نماید و در دفتر نوبت دهی الکتیو در تاریخ معین شده توسط پزشک, اطلاعات هویتی بیمار با شماره تماس بیمار ثبت و جهت اقدامات قبل از جراحی که شامل آزمایش برای بیماران تا سن 40 سال و آزمایش بهمراه نوار قلب برای بیماران 40-60 سال و برای بیماران بالای 60 سال آزمایش , نوار قلب و گرافی از قفسه سینه به واحد پاراکلینیکی ارجاع شده و بعد از تکمیل اقدامات پاراکلینیکی به درمانگاه بی هوشی هدایت شده و توسط پزشک بی هوشی ویزیت بیهوشی قبل از عمل انجام می شود و سپس به پذیرش مراجعه نموده و در دفتر نوبت دهی اطلاعات مربوط به بیهوشی در برگ مشاوره بیهوشی ثبت می گردد (که شامل مشاوره متخصصین در بخش , رزرو خون و رزرو ICU و ...).

همه روزه متصدی پذیرش با بخش های بستری جهت بستری بیماران الکتیو عمل فردا هماهنگی لازم را می نماید . اگر بخش های جراحی تخت خالی موجود باشد بیمار در تاریخ قبل از عمل جراحی مراجعه می نماید و اگر تخت خالی موجود نباشد لیست ناشتایی برای بیماران توسط مسئول پذیرش به اتاق عمل در پایان شیفت عصر تحویل می گردد .و بیماران اطلاع داده می شود تا بصورت ناشتا مراجعه نمایند.

فرآیند پذیرش بیماران داخلی :

بیماران بادستور بستری از مطب یا درمانگاه به پذیرش مراجعه نموده و متصدی پذیرش با بخش مربوطه مراجعه نموده و اگر تخت خالی موجود بیمار بستری و در غیر این صورت روزهای بعد مراجعه می نماید .

فرآیند پذیرش بیماران اورژانس :

بیماران در این فرایند بدون قید شرط فقط با دستور پزشک اورژانس یا متخصص طب اورژانس به پذیرش مراجعه نموده و بستری می گردد .

مسئول مدیریت اطلاعات سلامت

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family